DONATE | ĐÓNG GÓP

Mọi tài trợ/ủng hộ của quý độc giả xin gửi về:‍‍ ‍
‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍
PayPal:
conglapmai@gmail.com
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Canada:
Chủ tài khoản: CONG LAP MAI
E-Transfer: conglapmai@gmail.com
Số tài khoản: 94660-6486325
Toronto-Dominion Bank (TD)
SWIFT / BIC code: TDOMCATTTOR
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Việt Nam:
Chủ tài khoản: Mai Thị Thảo
Số tài khoản: 21323487
Ngân Hàng Á Châu (ACB)
Chi Nhánh Lagi‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Chân thành cảm ơn sự đóng góp của mọi người!‍‍ ‍